Pääsivu | Taiteilijat | Teokset |

Alvar Aalto

Rovaniemen kartta

Lapin sodassa lähes täydellisesti tuhotun Rovaniemen jälleenrakentamista ohjaava yleis- ja asemakaavasuunnittelu aloitettiin miltei välittömästi kauppalan lokakuussa 1944 tapahtuneen hävityksen jälkeen. Suomen Arkkitehtiliiton Jälleenrakennustoimiston työtä Lapissa johti arkkitehti Alvar Aalto.

Aallon suunnittelema Rovaniemen asemakaava valmistui vuonna 1945 ja vahvistettiin 1946. Kaava oli laadittu joustavaksi, jotta se palvelisi sodan vaurioiden nopeaa kunnostamistyötä mutta olisi käyttökelpoinen myös tulevaisuuden vielä määrittelemättömien tarpeiden suhteen. Kaavassa korostuu Rovaniemen asema Pohjois-Suomen liikenteellisenä solmukohtana. Kauppalaa halkoville liikenneväylille on varattu runsaasti tilaa, ja väylien varsille on lisäksi sijoitettu viheralueet joista muodostuu keskuspuisto.

Laajaa kuuluisuutta saavuttanut Poronsarvi-kaava on saanut nimensä kartalle piirtyvästä hahmostaan: viheralueiden reunustamat liikennealueet muistuttavat poron sarvia ja rajaavat samalla kaupungin ydinaluetta, joka yhdessä Ounas- ja Kemijokien kanssa hahmottuu poron pääksi. Keskusurheilukenttä muodostaa poron silmän.

Alkuperäisen Poronsarvi-asemakaavan luoteisosaan oli piirretty runsaasti kuusikulmaisia tontteja omakotiasuntoja varten. Nykyisessä Rovaniemen kaupunkirakenteessa näitä solumaisia asuntotontteja on jäljellä 20 Aseveliaukean, Miehentien ja Teerikadun risteyksessä.

Alkuperäinen asemakaava

Poronsarvikaava 1945

Ilmakuva Rovaniemestä

Ilmakuva Rovaniemestä

© Rovaniemen taidemuseo